Τέλος στις καρδιαγγειακές παθήσεις


Οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν τη συνηθέστερη αιτία θανάτου στο δυτικό κόσμο. Αυτό το γεγονός έχει προωθήσει την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων θεραπευτικών αγωγών. Ερευνητές και γιατροί έχουν στη διάθεσή τους περισσότερα εργαλεία από παλιά και διάφορες μεθόδους όπως είναι τα ραδιοκύματα, η νανοτεχνολογία και όργανα που καλλιεργούνται από βλαστοκύτταρα.

Ο χειρότερος εξολοθρευτής του δυτικού κόσμου μπορεί να χτυπήσει σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος. Ως καρδιαγγειακές παθήσεις χαρακτηρίζονται γενικώς μια μακρά σειρά νόσων της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων, όπως για παράδειγμα η ισχαιμία, η εγκεφαλική αιμορραγία, η υψηλή πίεση αίματος και πολλές άλλες. Ακόμα κι αν φαίνονται διαφορετικές μεταξύ τους, οι παθήσεις που απαριθμήσαμε έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά και στις περισσότερες περιπτώσεις προέρχονται από μία νόσο, την αθηρωμάτωση.
Η αθηρωμάτωση και κατ’ επέκταση η στένωση ενός αγγείου οφείλεται σε εναπόθεση χοληστερόλης και άλλων λιπών στα τοιχώματα του αγγείου. Η εναπόθεση αυτή μπορεί να προκαλέσει μια φλεγμονώδη αντίδραση, η οποία με τη σειρά της είναι πιθανό να προκαλέσει την εναπόθεση οξειδίου του ασβεστίου στον ιστό που έχει υποστεί φλεγμονή. Το επακόλουθο είναι ότι αυξάνεται το πάχος των τοιχωμάτων του αγγείου. Έτσι το αγγείο χάνει την ελαστικότητά του και γίνεται σκληρό και εύθραυστο. Επίσης στενεύει κι έτσι το αίμα περνά με μεγαλύτερη δυσκολία.
Παρότι το αθηρωματικό αγγείο δεν δίνει από μόνο του κάποια άμεσα συμπτώματα, η κατάστασή του μπορεί να προξενήσει διάφορες νόσους της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων. Καθώς το αίμα πιέζεται μέσα από το στενό πέρασμα, μπορεί να προκληθεί υψηλή πίεση αίματος και, αν αναφερόμαστε στα στεφανιαία αγγεία, μπορεί να μειωθεί η παροχή αίματος στην καρδιά με κίνδυνο να προκληθεί στηθάγχη (Angina pectoris).
Εκτός αυτού, η αθηρωμάτωση οδηγεί σε περιοχές με στάσιμο αίμα, το οποίο μπορεί να πήξει σχηματίζοντας θρόμβους. Οι θρόμβοι αυτοί μπορεί να να προκαλέσουν θρόμβωση στην καρδιά ή να μεταφερθούν στη συνέχεια στον εγκέφαλο προκαλώντας εγκεφαλική ισχαιμία. Η ίδια αρνητική κατάληξη μπορεί να προκληθεί και από ένα αθηρωματικό αγγείο του εγκεφάλου που έχει γίνει πολύ εύθραυστο και για το λόγο αυτό σπάει προξενώντας εγκεφαλική αιμορραγία.   πηγη: http://www.scienceillustrated.gr