Για μια «πράσινη» αγροτική πολιτική


Η προστασία του περιβάλλοντος, η υγεία των πολιτών και το ίδιο το οικονομικό συμφέρον της Ευρώπης επιβάλλουν τη μετάβαση σε μια πιο πράσινη αγροτική παραγωγή και, συνεπώς, μια πιο πράσινη Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ).
Ίσως ο καλύτερος τρόπος να επιτευχθεί αυτό είναι με οικονομικά κίνητρα για τους παραγωγούς και αυτό, με τη σειρά του, είναι κάτι «που δεν μπορεί να περιμένει», όπως τόνισε σε ημερίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) εν όψει της αναθεώρησης της ΚΑΠ, ο καθηγητής Alan Mathews.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εν’ όψει της αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής το 2013 προβλέπει ότι κατά το ένα τρίτο, η καταβολή των απευθείας πληρωμών (επιδοτήσεις αποσυνδεδεμένες από το είδος και το ύψος της παραγωγής) θα εξαρτάται από την εκπλήρωση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών κριτηρίων από τους  παραγωγούς όπως είναι η βιολογική καλλιέργεια, η δημιουργία Περιοχών Οικολογικής Προτεραιότητας (Ecological Focus Areas – EFA) και η αύξηση της ποικιλίας των καλλιεργούμενων ειδών.
Η έκθεση Mathews
Για τον καθηγητή Mathews, του Trinity College του Δουβλίνου, ο οποίος έχει κάνει μελέτη για την πρόταση και τις επιπτώσεις της,  είναι σημαντικό ότι δεν προϋποθέτει καμία αύξηση του κόστους για τα κράτη μέλη, με ότι συνέπειες θα μπορούσε να έχει κάτι τέτοιο, θέτει υποχρεωτικά «πράσινα» κριτήρια για όλη την ΕΕ και χρηματοδοτεί την επίτευξή τους και μέσω των EFA βοηθά τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της ποιότητας των υδάτων.
Από την άλλη πλευρά, επεσήμανε, η πρόταση περιλαμβάνει ακόμα πολλές ασάφειες, όπως το κατά πόσον θα είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των παραγωγών και κατά πόσον οι απευθείας πληρωμές θα χωρισθούν πλήρως σε «πράσινες» και άλλες. Επιπλέον κατά τον ίδιο οι πόροι που διατίθενται θα πρέπει να αυξηθούν για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του μέτρου ενώ υπάρχουν ερωτηματικά και για το κατά πόσον θα είναι δίκαιο για τους παραγωγούς που έχουν υιοθετήσει ολοκληρωτικά τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία.
Το ΕΚ, που θα πρέπει να επεξεργασθεί και να εγκρίνει την πρόταση πριν αυτή τεθεί σε ισχύ, την παρέλαβε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2011.
Τα σχέδια των εκθέσεων και ψηφισμάτων του ΕΚ όπου θα καταγράφονται λεπτομερώς οι παρεμβάσεις του αναμένεται να κατατεθούν τον Ιούνιο αλλά πολλοί ευρωβουλευτές έχουν τονίσει ότι δεν έχει νόημα κάποια τελική ψηφοφορία πριν οριστικοποιηθεί το κρισιμότερο: οι χρηματικοί πόροι που θα είναι διαθέσιμοι, κάτι που θα γίνει του χρόνου με την έγκριση του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020.